Establish the identity

607 viewstrigonometry
0

Establish the identity;