Establish the identity

5.50K viewstrigonometry
0

Establish the identity;