Establish the identity

3.69K viewstrigonometry
0

Establish the identity;